0488 – 483250 info@ankerzorg.nl

Anker Inspiratiedag

D.V. 16 april 2019, Kesteren

Over Anker inspiratiedag april 2019

Wil jij inspiratie opdoen voor je beroep? Kom dan D.V. 16 april 2019 naar de Anker inspiratiedag!

Een dag boordevol inspiratie, informatie, lezingen, workshops, een inspiratiemarkt en nog veel meer.

De onderwerpen van de workshops lopen uiteen van gezonde voeding tot Parkinson, van haren opsteken tot activiteiten voor ouderen en van EHBO tot…

Je kunt zelf kiezen welke 3 workshops je die dag wil volgen na het centrale gedeelte.

Deze dag is voor alle medewerkers en vrijwilligers op D.V. dinsdag 16 april 2019 van 9.00 – 16.00 uur bij Molen ‘De Zwaluw’ in Kesteren. Dus wil je dit niet missen? Schrijf je dan nu in!

Programma & Workshops

Er is een uitgebreid programma voor jullie samengesteld deze dag.

Programma

9.00 uur – Inloop met koffie/thee

9.15 uur – Opening + uitleg van de dag

9.30 uur – Hoofdlezing ‘De wondere wereld van de dementie’

11.00 uur – Koffie/thee met iets lekkers

11.15 uur – Workshopronde 1

12.00 uur – Lunch + inspiratiemarkt

13.15 uur – Workshopronde 2

14.00 uur – Koffie/thee

14.15 uur – Workshopronde 3

15.00 uur – Verrassende afsluiting

15.45 uur – Hapje en drankje

Workshops

Workshop 1: Delier

Mevrouw Janssen is sinds gisteren toenemend in de war. Zij weet niet waar zij is, lijkt soms afwezig te zijn en ziet dingen die wij niet zien. Je hebt de controles gedaan, hier komen geen bijzonderheden uit naar voren. Zal mevrouw dan toch een delier hebben? Is zij in haar dementie ineens achteruit gegaan of komen deze symptomen voort uit een depressie?
In deze workshop staan we stil bij het delier en de verschillende oorzaken die hiertoe kunnen leiden. We gaan in op wat je preventief kan doen bij kwetsbare ouderen en welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

Workshop 2: Depressie

Iedereen heeft wel eens een periode waarin het leven tegen zit. Wat maakt dat sommige mensen een depressie ontwikkelen en anderen niet? Hoe verhoudt een depressie zich tot normaal verdriet, rouw of dementie?
In deze workshop staan we stil bij de diagnostiek en behandeling van stemmingsklachten bij ouderen en kijken naar specifieke aan ouderdom gerelateerde uitlokkers. Ook wordt er ingegaan op preventie en de omgang met cliënten met een depressie.

Workshop 3: Parkinson

Termen als ‘on/off momenten’, ‘freezing’ en ‘cueing’, je hebt ze bij iemand met de ziekte van Parkinson vast al eens gehoord maar wat doe je er mee? Waarom kan de ziekte zo’n grote impact hebben op de kwaliteit van leven en wat betekent dat voor jou?
In deze workshop staan we stil bij de ziekte van Parkinson en de verschillende stappen die bijdragen aan een goede behandeling en begeleiding van de cliënt.

Workshop 4: Zinvolle dagbesteding

Waarom een dagbestedingsprogramma voor mensen met dementie?

Mensen met dementie zijn steeds minder goed in staat om zelf te bedenken wat zij zouden kunnen doen om de dag door te komen. ‘De grote verveling’ die zij hierdoor ervaren is een belangrijke oorzaak van niet begrepen (probleem)gedrag zoals dwangmatig slapen, roepen, onderling ruzie maken en ronddolen. Het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding is daarom een heel belangrijk onderdeel van professionele zorg.

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Daardoor bent u in staat om op een effectievere manier zinvolle activiteiten aan te bieden. Doordat u het gedrag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. U bent zich beter bewust van de gevoelens van mantelzorgers en kunt hen uitleggen hoe zij een rol kunnen spelen in de dagbesteding. U heeft een plan gemaakt om de zinvolle dagbesteding in de eigen werksituatie verder vorm en inhoud te geven waardoor probleem-gedrag sterk af kan nemen.  

Globale inhoud

Tijdens de workshop komen de volgende leerinhouden aan de orde:

 • Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
 • Observeren van de huidige praktijksituatie en onderscheiden op welke momenten professionals de zorg op zich moeten nemen voor de tijdsbesteding;
 • Bepalen voor de eigen praktijksituatie welke activiteiten, op welk tijdstip een positieve invloed kunnen hebben op de omgeving en het welzijn van de mensen die daar verblijven;
 • Onderkennen wat de invloed is van de aanwezigheid van professionals en mantelzorgers op de beleving van mensen met dementie;
 • Manieren voor uitnodigen van mensen met dementie om actief te worden;
 • Leren hoe de kennis en vaardigheden over te dragen op collega’s en mantelzorgers;
 • Een plan van aanpak maken voor zinvolle tijdsbesteding in de eigen werksituatie, zowel voor een groep als individueel.
Workshop 5: ten en drinken als activiteit voor mensen met dementie

Onze vroegste smaak en geur-ervaringen zitten opgeslagen in ons lange termijn geheugen. Iedereen beschikt bewust of onbewust over vele eet-herinneringen. Ze komen vaak onverwacht voorbij, je vangt een geur op en in een fractie van een seconde buitel je vele jaren terug in de tijd.

Maar wat kan aandacht voor samen koken en lekker eten nou toevoegen aan de kwaliteit van leven van de bewoner met dementie? 

Vertrouwde geuren voor een warm thuis

Eten is een dankbaar, plezierig en laagdrempelig onderwerp om herinneringen over vroeger op te halen. Je kunt samen praten over het eten van vroeger, de smaken en geuren, favoriete gerechten, de beste recepten van moeder, gerechten waar men van gruwelde. Je kunt ook samen gerechten gaan maken waar een be-woner herinneringen aan heeft. Als dat niet meer lukt kun je zorgen voor vertrouw-de geuren in huis, geuren die ruiken naar een warm thuis.

Die goeie ouwe appelmoes

En geloof me, dat hoeft allemaal echt niet heel ingewikkeld te zijn. Als voorbeeld haal ik graag ons oer-Hollandse bijgerecht appelmoes aan. Iedereen die in de zorg werkt weet dat er wekelijks vele potten worden opengedraaid. En laat nu net juist dit een gerecht zijn dat zich perfect leent om zelf te gaan maken. Of nog be-ter, om het samen met bewoners te gaan maken. Wilt u het uitproberen? Ga dan naar de groenteboer en koop twee soorten Hollandse appels, een zoete en een zure soort. Neem die appels mee en ga tijdens de koffie met de bewoners schil-len, proeven, ruiken en ga samen op zoek naar appel-herinneringen. Je zult zien, er gaat een wereld open en dat is precies de magie van de smaakherinnering.

Workshop 6: Onbegrepen gedrag

Hoe ga je om met onbegrepen gedrag? In deze workshop staat de ander met dementie centraal. Waar komt het vandaan, hoe we kunnen ontdekken waar het vandaan komt en vooral hoe kunnen we er het allerbest mee om gaan?  Je krijgt een stukje kennis als basis mee, maar vooral veel voorbeelden, bij voorkeur vanuit de deelnemers, en ‘oplossingen’. Na de workshop begrijpt iedereen waarom je het geen ‘moeilijk gedrag’ of ‘probleemgedrag’ moet noemen maar gewoon ‘onbegrepen gedrag’. Vooral omdat de oplossing ligt in ons begrijpen van dat gedrag, en het er oplossend en vooral voorkomend mee omgaan. We wisselen in deze workshop vooral ervaringen uit en wees gerust; we doen geen rollenspellen.

Workshop 7: Haar opsteken

Omschrijving volgt nog

Workshop 8: EHBO voor woonbegeleiders

Wat als een bewoner zich verslikt? Laten hoesten? Of gelijk 112 bellen? In deze workshop leert u hoe te handelen bij verslikking en mogelijk een daaropvolgende verstikking. De greep van Heimlich leert u onder andere toepassen bij bewoners die in een rolstoel zitten, op bed liggen, of een buikomvang hebben waar u met uw armen niet om heen komt. Na afloop van deze workshop weet u precies hoe u moet handelen bij een verslikking.

Workshop 9: Reis door de tijd; werken met levensverhalen

Hoe help je mensen hun herinneringen te vinden? Welke werkvormen kunnen je helpen bij het optekenen van verhalen voor levensboeken?

José Franssen werkt al tientallen jaren met mensen en hun levensverhalen. Ze maakte vele levensboeken met ouderen, mensen met dementie of een andere verstandelijke beperking, ze maakte een levensboek met haar moeder. Tijdens deze workshop vertelt ze over haar eigen ervaringen met het maken van levensboeken en wat ze daarvan leerde. Voor elke persoon een ander boek met altijd weer een volkomen nieuw verhaal.

 • Hoe help je mensen hun herinneringen te vinden?
 • Wat kun je doen als het gesprek stilvalt?
 • Welke middelen kun je gebruiken om nieuwe verhalen te vinden, verhalen die net wat verder gaan dan het verhaal dat al gekend is?
 • Hoe orden je in de veelheid van gegevens die je verzamelt?
 • Hoe zorg je dat de verteller blij wordt en blijft met het eigen levensverhaal (en niet met een grote last blijft zitten)?
Workshop 10: Luisteren in je leunstoel

Voorlezen van verhalen en gedichten aan ouderen (met dementie)

Een kopje koffie of thee staat klaar. Er is een voorlezer met een boek. Er worden verhalen, gedichten en tekstfragmenten voorgelezen. De luisteraar ontspant zich en verdwijnt voor een moment uit het leven van alledag in de wereld van het woord. Het creëert een gevoel van verbondenheid, zeker wanneer er na het voorlezen in een ongedwongen sfeer nagepraat en verteld kan worden. Het voorlezen leidt op een heel vanzelfsprekende manier naar het delen van ervaringen en naar het vertellen van eigen verhalen. En dat vertellen gaat door, ’s avonds, of de volgende dag in contact met een verzorgende of met een andere bezoeker.

Voorlezen van verhalen en gedichten kan mensen helpen met elkaar in gesprek te komen. Door het voorlezen van korte verhalen stimuleer je mensen verhalen te vertellen uit hun  eigen levensgeschiedenis: het ene verhaal raakt het andere aan en helpt zo het dagelijks contact met ouderen met dementie vorm te geven en het isolement van sommige ouderen te doorbreken. Ook het luisteren naar en praten over gedichten kan heel verrijkend zijn: voorlezen heeft vele gezichten. Voorlezen kan de communicatie en de kwaliteit van de zorg verbeteren.

José Franssen zal vertellen over de mogelijkheden van voorlezen aan ouderen met dementie, daarbij puttend uit de rijke ervaring die ze opdeed in het project Luisteren in je leunstoel. In dit project, bekroond door het gelijknamige handboek over voorlezen aan ouderen, ontwikkelde zij voorlezen als reminiscentiemethodiek en als instrument voor de verbetering van de kwaliteit van zorg aan zorgbehoeftige ouderen. Ook zal ze vertellen over haar persoonlijke ervaringen met voorlezen aan haar eigen moeder die de ziekte van Alzheimer had. Over de zorg voor haar eigen moeder verscheen Hou me maar vast. Mijn moeder, Alzheimer en ik.

Workshop 11: Ethische dilemma’s bij dementie

Wat moet je doen als iemand met dementie altijd overtuigd vegetariër is geweest, maar nu vlees wil eten? Of als een bewoner met dementie niet gewassen wil worden?

En: wat als de persoon met dementie slikproblemen heeft, en de familie sondevoeding wil starten maar jullie als professional zien veel gezondheidsrisico’s?

Dilemma’s bij dementie komen dagelijks voor. Tijdens deze interactieve presentatie leer je wat dilemma’s eigenlijk zijn en waar die vandaan komen. Aan de hand van acht waarden die bij dementie vaak op het spel staan, ontdek je welke dilemma’s bij dementie zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis voorkomen. Daarbij krijg je een handvat om goede afwegingen te kunnen maken.

Workshop 12: De uitdagende omgeving

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer, kunnen ook niet zoveel meer.

Toch doen we pogingen om ze in ‘beweging’ te krijgen. Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’. Toch geloven wij er in dat er manieren zijn om mensen met dementie op een laagdrempelige manier tot activiteit te krijgen. Zowel thuis als in een zorginstelling.

Hoe? Door de omgeving zo aan te passen dat er uitdagingen ontstaan zodat iemand met dementie wel uit zichzelf in beweging komt.

In de workshop leer je dit te doen vanuit het onderbrein. Je maakt kennis met uitdagingen die passen in de wereld van iemand met dementie om zo tot het beste resultaat te komen. Maak samen met je team kennis hiermee en ervaar wat het kan betekenen op de werkvloer en in de leefomgeving.

Workshop 13: Grenzen stellen; tot hier… en dan verder

“Wat gebeurde daar nou? Word ik gewoon als boodschappenmeisje gestuurd?”

“Ik wil graag dat je me aardig/leuk/lief vindt”

“Geen ruzie alsjeblieft, ik regel het wel”

“Ik voel dat je misbruik van me maakt maar ik durf er niks van te zeggen”

“Ze nemen me niet serieus”

“Heb ik weer over me heen laten lopen…”

Vraagje…..

 • Herken jij (één van) deze gedachten?
 • Merk je dat je dat het je veel te veel energie kost?
 • Zou je graag handvaten krijgen om duidelijk jouw grens te kunnen bepalen en aangeven?

Kom dan naar de workshop ‘Grenzen stellen. Tot hier….. en dan verder’!

Tijdens deze workshop leer jij jouw grens te bepalen, jouw grens aan te geven, welke voorkeursstijl je hebt in gedrag en wat dat betekent in de communicatie met de ander. Daarnaast leer je hoe je daar mee om kunt gaan in de praktijk, zodat je als resultaat hiervan je meer aanzien krijgt, er meer rekening met je wordt gehouden en je meer respect krijgt.

Door aan deze workshop deel te nemen leer je wat je nu doet ten aanzien van jouw grenzen en welke invloed dat op jou heeft. Daarna geef je aan wat je graag wilt en leer je hoe dat binnen handbereik ligt.

Workshop 14: Tillen en transfers

De tijd tikt door, meneer Hendriks moet nog uit bed, je moet nog rapporteren, wil eigenlijk nog wat mails beantwoorden en het zou toch ook fijn zijn om nog even bij de mensen zitten. Meneer Hendriks is zwaarlijvig en werkt niet altijd mee tijdens de zorgmomenten. Pak je even praktisch door of let je op je rug, wetende dat dat langer duurt? Wat is leidend, de druk van het zorgproces, de wil van de cliënt of je inschatting over diens veiligheid?
In deze workshop denken we na over hoe je cliënten het beste kunt begeleiden bij een transfer. Hierbij gaat het erom dat de transfer passend is bij de mogelijkheden van de cliënt en dat je als zorgverlener een verantwoorde houding kan aannemen.

Workshop 15: Bewegen met ouderen

Omschrijving volgt nog

Direct aanmelden!

Klik op onderstaande knop om je direct in te schrijven voor de Anker Inspiratiedag!

Mail ons